Bassengene er åpen for barn og unge i skoletiden og i uke 7 åpner Folkebadet. Det er ikke åpen bassengtid for ansatte i Hemnes kommune.

Folkebadet

  • Kom frisk – er du syk blir du hjemme.
  • Hold avstand.
  • Sprit hender ved adkomst og etter besøk.
  • Loggføring av badegjester (skjema)
  • Det skal være tilstrekkelig vakthold i garderober og bassenganlegg slik at man oppfyller krav som stilles til smittevern.
  • Maks 25 personer i basseng Korgen og 20 personer ved basseng Hemnesberget på de forskjellige gruppene.
  • Badegrupper og tidspunkt på eget ark.
  • Personlig bade utstyr skal ikke benyttes eller deles med andre.

Åpningstider:

Tirsdag kl.  17.00 - 19.00 (Familiebad)
Tirsdag kl.  19.00 - 21.00 (Ungdomstrinnet)

Torsdag kl.  17.00 - 19.00 (Familiebad)
Torsdag kl.  19.00 - 21.00 (Mellomtrinnet)