Bakgrunn:
Hemnes Kommunestyre vedtok, i september d.å, å slå sammen planavdelingen og enhet
for tekniske tjenester til en enhet. Etter at ny leder er tilsatt og det har vært gjennomført
en internt organisasjonsprosess ber kommunestyret om å bli orientert i form av en
sluttrapport.
Tilsetting:
Stillingen har vært utlyst eksternt. Resultatet av tilsettingsprosessen er at
Bård Fagerbakk er tilsatt. Fagerbakk er 56 år og bosatt i Bleikvassli i ¨
Hemnes kommune. Fagerbakk tiltrer umiddelbart.
Bakgrunn:
*Utdannelse
: Ingeniørhøyskole.
*Praksis:
Ingeniør i Rana kommune i 5 år. Siden 1982 har Fagerbakk arbeidet
i Hemnes kommune. Han har både arbeidet i teknisk etat og i rådmannens stab.
Rådmannen er glad for at Fagerbakk valgte å søke denne stillingen og ser
frem til at han leder det viktige arbeidet med å bygge opp en ny enhet.