Kommuneoverlegen i Hemnes har besluttet at de lokale tiltakene som vle iverksatt før jul oppheves fra og med mandag 17. januar 2022 

Det vil si: 

  • Ungdomsklubbene åpner igjen
  • Folkebadet åpner, men med restriksjoner
  • Kommunale bygg kan leies for annen aktivitet enn kommunal drift. 

De nasjonale retningslinjene vil derfor være gjeldende også i Hemnes. Nasjonale tiltak finnes her