Hemnes kommune har fra uke 29 avtale med Retura på tømming av dunker 4 steder i området rundt Hemnesberget sentrum. På torget ved Kristian-kiosken og ved Husmorsneppen, ved Ranheimbrygga, og i Sjøgata.  (se kartutsnitt)I tillegg har Hemnesberget Vel egne dunker flere steder på Hemnesberget spesielt tiltenkt hundeposer.

I Havneområdet har HAF egen kontainer for hytte-renovasjion plassert på parkeringsplassen ved molooen, og Hemnes båt og sportfiskeforening har egen avfallshåndtering tilknyttet gjestebryggen.