Telefonnummer til akuttberedskapen er;  992 85 300

 Akuttberedskapen er tilgjengelig utenom ordinær arbeidstid (kl. 08.00-15.30 på hverdager). Det vil si at alle henvendelser som er innen ordinær arbeidstid skal rettes til barneverntjenesten i den kommunen hendelsen gjelder.

Henvendelser som ikke medfører akutt fare for liv og helse/krever haste inngrep fra barneverntjenesten vil bli veiledet til ordinær arbeidstid og til den kommunen barnet har bosted/oppholder seg i.