Ledig stilling - Rektor ved Finneidfjord skole

 

100% fast stilling som rektor ved Finneidfjord skole fra 01.08.20:

Finneidfjord skole er en 1-7-skole med 38 elever. Rektor er skolens øverste leder og er også leder for Finneidfjord SFO. Skolen har 25% merkantil ressurs. Finneidfjord skole har et flott nærområde med praktfull natur i umiddelbar nærhet. Denne er velegnet til å drive fysisk aktivitet og undervisning i. Skolen er også godkjent som Helsefremmende skole.

Kommunen satser på barn og unge og jobber med et stort prosjekt som heter God oppvekst i Hemnes. Skolene i kommunen er også med i et prosjekt, BRY DEG! (Læringsmiljøsenteret i Stavanger). Finneidfjord skole har også en egen strategisk plan med egne satsingsområder, i denne perioden er det et sterkere fokus læringsmiljø/klasseledelse.

 

Arbeidsoppgaver tillagt stillingen:

- Pedagogisk og administrativ ledelse

- Personalledelse

- Samarbeid skole - hjem

- Skoleutvikling og systemarbeid (kontinuerlig forbedring)

- Drift og forvaltning

 

Rektor har en undervisningsplikt på 40 %

 

Kvalifikasjonsvilkår:

- Relevant pedagogisk kompetanse (30 stp. Norsk, engelsk og / eller matematikk)

- Relevant erfaring med skoleledelse - relasjonsledelse

- Utdanning i skoleledelse. Dersom utdannelse mangler må søker være villig til å påta seg dette.

- Vilje og evne til å bidra i kommunens overordnede skoleutvikling

- Kunnskap om budsjett, økonomistyring, IKT og personalledelse

- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

- Vi vektlegger personlig egenskaper i rekrutteringsprosessen

 

Som rektor ved Finneidfjord skole er du en del av Enhetsleder skole sitt lederteam. Lederteamet jobber bl.a. med å

nå de mål som skoleeier har skissert ned i strategisk plan for skolene (Læringslyst og kvalitet 2014-2022)

 

Tilsettings- og lønnsvilkår:

- Lønn og arbeidstid etter gjeldende avtaleverk

- Medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK)

- Politiattest

 

- Kommunen tilbyr også boligtilskudd for nyetablerte i Hemnes kommune se vår hjemmeside:

 (https://www.hemnes.kommune.no/etableringstilskudd.523214.no.html)

 

 

Søknad sendes:

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

 

I h.h.t. off.loven § 25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

 

 

Søknadsfrist    17.04.2020                               Vårref                  2012

 

Kontaktperson

Rolf Arne Westgaard, Enhetsleder, tlf: 75 19 79 92, mobil: 913 03390, rolf.arne.westgaard@hemnes.kommune.no