Ledig stilling

Inntil 4 Lærlingestilling med oppstart 17.08.2020

Beskrivelse
Lærlingeperiode i henhold til læreplan
Tilknyttet Opplæringskontoret for Nord-Helgeland

Fag
Helsearbeiderfaget prioriteres
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
IKT-servicefaget

Inntakskrav
-bestått/tilfredsstiller fagkravene før oppstart
-førerkort kl. B for IKT-servicefaget 

Tilsettings- og lønnsvilkår
Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju
- tilsetting på gjeldende vilkår
 lønn i henhold til tariffavtale
Søkerne får svar innen 31.03.2020

Søknad sendes
Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

Søknadsfrist    28.02.2020       Utlyst dato        07.02.2020    Vårref    2004

Kontaktperson
Sølvi Bente Skaga, Personalkonsulent, tlf: 75 19 70 00, mobil: 48 15 48 94, solvi.skaga@hemnes.kommune.no
Synnøve Vikdal Sjøfors, Personalkonsulent, tlf: 75 19 71 42, mobil: 92 29 27 96, Synnove.Sjofors@hemnes.kommune.no