Undervisningsstillinger i Hemnes kommune

I grunnskolen i Hemnes kommune vil det bli ledig et antall undervisningsstillinger pr. 1. august 2019.

Dette kan være både vikariater og faste stillinger.

 

Om skolene i Hemnes

Alle de 5 grunnskolene i Hemnes er nå inne i en felles satsing på realfag. Skolene i Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene mestringsopplevelser hver dag. Vårt læringssyn er at den beste opplæringen skjer gjennom samhandling. Vi skal ha et læringsmiljø som inkluderer alle.

Et kjennetegn på dette skal være at alle elever opplever trygghet og trivsel på skolen. Det skal være trygt å være flink, det skal være lov å feile. Personalet har høy kompetanse, og det arbeides kontinuerlig med etter- og videreutdanning.

 

Kvalifikasjonskrav:

Det kreves undervisningskompetanse for grunnskolen og kontaktlæreroppgaver må påregnes.

Vi ser etter søkere med undervisningskompetanse etter opplæringsloven.

 

Vi søker etter lærere som:

- har et positivt elevsyn

- er en tydelig leder i klasserommet

- kan arbeide selvstendig, være lyttende og se barnas behov

- er fleksibel og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

- er resultat- og utviklingsorientert, samt bidrar til gode relasjoner med voksne og barn

- bruker IKT i opplæringen

 

Søker må påregne å komme til intervju, og det vil vektlegges personlig egnethet

 

Tilsettings- og lønnsvilkår:

- lønn og arbeidstid etter gjeldende tariff og avtaleverk

- kompetansetillegg for språk og realfag kr. 20.000,-

- utvidet tillegg for kontaktlærerfunksjon

- medlemskap i SPK med 2 % pensjonsinnskudd

- før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises

 

Søknad sendes:

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

Prioriter gjerne hvilken skole du helst vil jobbe ved, hvis du har noen prioriteringer.

Skolene er: Bleikvasslia skole, Korgen sentralskole, Bjerka skole, Finneidfjord skole og Hemnes sentralskole.

 

 

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

 

 

Søknadsfrist    17.04.2019                                Vårref                  1929

 

Kontaktperson

Rolf Arne Westgaard, Enhetsleder, tlf: 75 19 79 92, mobil: 913 03390, rolf.arne.westgaard@hemnes.kommune.no